FEC'S IN-HOUSE TRAINING

163749B088EAEE 2F76 9EFA A5FF 1D87AA83ABD4

กิจกรรมการฝึกอมรมการใช้งานโปรแกรมซูม (ZOOM)

บุคลากรของ FEC ได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฝึกอบรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ที่ได้มาเสริมศักยภาพในการทำงานต่อไป"

Future Engineering Consultants' In-House ZOOM Training

FEC's staff members learning and participating together in their recently in-house training. This is one of the many training classes Future Engineering Consultants CO., LTD. offers to it's employees as part of their ongoing job development.

FEC firmly belives in training it's employess in current forms of technology and software applications.

FEC PROJECTS

Copyright © 2020 Future Engineering.

Design & Development By G7website

Search