สถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม

การให้บริการของบริษัทสามารถรองรับงานที่หลากหลายทางวิศวกรรมและมีผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงานต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว การให้บริการอย่างมืออาชีพได้ดำเนินการผ่านการจัดการให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมด้วยความชำนาญ ดังนี้:

• งานออกแบบอาคารเขียวด้วยมาตรฐาน LEED
• งานออกแบบและการวาง Layout โรงงาน
• งานอาคารอุตสาหกรรมและอาคารห้องควบคุมโรงงาน
• งานวาง concept สิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและงานออกแบบในรายละเอียด