การบริหารงานก่อสร้าง

งานที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้างคือการรับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างที่ทำให้มั่นใจได้ว่างานสามารถทำได้อย่างตรงเวลาที่คุณภาพสูงและภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมรวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้การก่อสร้าง การให้การปรึกษาดังกล่าวสามารถดำเนินการในนามของทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา การให้บริการรวมถึงงานต่อไปนี้

• การวางแผนงานก่อสร้างและการประสานงานด้านการออกแบบสำหรับงานก่อสร้าง
• ให้บริการช่วยเหลือระหว่างการประมูลสำหรับจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
• การบริหารจัดการงานก่อสร้างให้ได้ตามคุณภาพ แผนระยะเวลาและงบประมาณ
• การจัดการประเด็นปัญหาในกิจกรรมการก่อสร้างรายวัน
• การให้การบริหารทำโมเดลข้อมูลงานอาคาร (BIM) สำหรับอาคารและโครงการทางอุตสาหกรรม
• การควบคุมการทดลองใช้งานตามคุณภาพและแผนงาน
• เอกสารแบบที่เป็นแบบสุดท้าย (As-built)