กิจกรรมการบริจาคทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนประถมศึกษา นครย่างกุ้ง สหภาพเมียนม่าร์

   • เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นครย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ คณะทำงานบริษัทฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (FEC) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล อายุ อินเตอร์เนชันแนล โฮสปิทอล ได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมการกุศลเนื่องในวัน “ดะติงจุด” (เป็นวันหยุดสำคัญทางศาสนาของเมียนมาร์ ซึ่งเทียบได้กับวันออกพรรษาของประเทศไทย มีการเฉลิมฉลองด้วยการจุดประทีปทั่วทั้งเมือง จึงเรียกทั่วไปว่า “เทศกาลแห่งประทีป” หรือ (Light Festival)

  • โดยคณะอาสาสมัครได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียน ทิวาลา นันเนอร์รี่ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบล ออง ชาน ตาร์ เมืองตาลิยิน หลังรับประทานอาหาร ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน 150 ราย และคณะอาสาสมัครจาก (FEC) ได้บริจาคทุนทรัพย์เป็นจำนวน 900,000 จั๊ต (ประมาณ 560 ดอลล่าร์สหรัฐ) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและการพยาบาลให้แก่สถานศึกษา 

  • และบริษัทฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (FEC) มีแนวคิดจะเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องต่อไป